Elementor #565

איטום הבית מהיסוד ועד הגג.

תכנון מקדים של עבודות האיטום משלב החפירות והבטון הרזה ועד לסיומת בגגות העליונים מתחיל בהבנה של מספר גורמים ומשתנים .

ראשית מה סוג האדמה שעליה בנוי הבית או הבניין האם מדובר באדמה תופחת,אדמה שחורה,סלע,חול וכדומה.

לאחר הבנת היסודות המתוכננים חשוב מאוד לתת הדגשים ופרטי ביצוע מותאמים למצב המתוכנן בשונה מתכנון השלד והבניה רצוי להתייעץ עם יועצי איטום ופיקוח עליון גם בכדי לקבל את ההדגשים המתאימים וגם בכדי לוודא שכלל המערכות מתבצעות באופן תיקני ונכון.

לרוב מושקע סכום אדיר בבניה בשיפוצי הפנים אך אם מערכות האיטום לא היו גם הן ברמה זאת הכול עלול לרדת לטמיון ברגע שמי הגשמים יגרמו לנזילות ונזקי מים.

לאחר תיכנון וביצוע של יסודות הבנייה  "בטון רזה"  וקירות הדיפון מתחילים באיטום מרתפים וקירות תמך רצוי בשלב זה לבצע מערכות חכמות כגון עצרי מים כימים ,השתלת צינוריות הזרקה ועוד במה שנקרה הכנה לעתיד .מהלכים אלו יכולים לצמצם עלויות נזקים במאות אלפי שקלים לעתיד. 

 

לאחר מכן ישנם את "החדרים הרטובים "

איטום חדרי האמבטיה,שירותים,מטבחים וכול חלל העלול לבוא במגע עם מים בעתיד  בעת התכנון יש לתת מענה לנושא התשתיות, ליצור over flow  ולתת מענה בפרט ספי היציקה עצרי מים והפרדות יציקה ,הכנות חכמות ומחשבה עתידית למנע של כשלים ולמתן פתרונות חכמים .

בחירת חומרי האיטום ומערכות מתבצעת במספר שלבים איטום הבטון הקונסטרוקטיבי ,איטום תחתון למניעת עיבוי מערכות חסימת אדים ולחות,איטום בשכבות של המשטחים ,בדיקת הצפה וקבלת מערכת אטומה הרמטית לשנים רבות.

בהמשך ישנם את המרפסות ,משטחי גינה ומשטחי חוץ. 

איטום המרפסות